Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

alwaysleave
Prawdziwy mężczyzna nie pozwoli na to, by jego kobieta była zazdrosna o inne. On sprawi, że to inne będą zazdrosne o nią.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaSmerfMaruda SmerfMaruda

March 21 2017

alwaysleave

March 20 2017

alwaysleave
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamadda madda
alwaysleave
alwaysleave
"Your naked body should only belong to those who fall in love with your naked soul."
— Charlie Chaplin in a letter to his daughter, Geraldine
Reposted frommyname myname viaDreamsMayCome DreamsMayCome
alwaysleave
1266 3739 500
Reposted fromjazon jazon viapozakontrola pozakontrola
alwaysleave
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.

March 19 2017

alwaysleave
nie zakochuj się we mnie
to nie najlepszy pomysł

zawsze będę dla ciebie niedomalowanym obrazem
niedokończonym listem
pełnych znaków zapytania

jestem chora na niemiłość
możesz się zarazić 
— SzeptCiszy/fb
Reposted frompensieve pensieve viapoczekalniadusz poczekalniadusz
alwaysleave
1203 7d34
alwaysleave
alwaysleave
2336 1e1c 500
Reposted fromnutt nutt viaolls503 olls503
alwaysleave
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Reposted fromszauklau szauklau viapodkrawatem podkrawatem
alwaysleave
8695 97e0 500
Reposted fromkatsiu katsiu viapodkrawatem podkrawatem
alwaysleave
Najważniejsze jest znaleźć kogoś kto dotknie twojej duszy, nie dotykając nawet jeszcze twojego ciała. Przyspieszy bicie serca, nie przyspieszając biegu zdarzeń. Poruszy twój świat, jednocześnie pozwalając pozostać ci w takim miejscu, w którym chcesz być. I nawet będąc daleko, będzie znacznie bliżej ciebie, niż wszyscy ludzie znajdujący się dookoła.
Reposted fromMissMurder MissMurder viainnocentsoul innocentsoul
8407 b41d 500
Reposted fromlevindis levindis viaszydera szydera
alwaysleave
8981 00ec 500
alwaysleave
7345 5767
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viabzdura bzdura
alwaysleave
W relacjach damsko-męskich jest tylko jedna zasada: „Bądź mężczyzną, wobec którego kobiety zachowują się dobrze”. Ta sama kobieta wobec jednego faceta będzie suką, a wobec drugiego esencją kobiecości. Kobiety starają się, jeśli mają dla kogo. Flirtują jeśli mają z kim i zakładają dopasowany dół do góry bielizny, jeśli widzą, że to ma sens.
— Volantification
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl