Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 16 2017

alwaysleave
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała:" Przyjedź do mnie, chcę być z tobą" zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted frompanikea panikea vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
alwaysleave
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”
3792 32fa
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapaulajna paulajna
alwaysleave
(...) Zamarzniętej duszy nie ogrzejesz tylko słowem, a fundamentów uczuć nie zbudujesz na ognisku, którego nie zamierzasz rozpalić.
— Emocje mnie rozrywają.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamarlylee marlylee
7684 6d85 500
Reposted fromstrzepy strzepy viabanshe banshe

November 15 2017

alwaysleave
5068 e5b9
Reposted fromnoone97 noone97 viaanorexianervosa anorexianervosa
alwaysleave
Każdy z nas szuka jakiejś ucieczki. Godziny wloką się jedna za drugą, trzeba je czymś zapełnić aż do śmierci. Zbyt mało jest rzeczy pięknych i wzniosłych, żeby się chciało człowiekowi pchać ten wózek. Każda rzecz po krótkim czasie brzydnie i obumiera. Budzimy się rano, wysuwamy nogę spod kołdry, stawiamy na podłodze i myślimy: kurwa, co by tu dalej?
— Charles Bukowski

November 07 2017

alwaysleave
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanorexianervosa anorexianervosa

October 24 2017

alwaysleave
Już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć, żeby odejść naprawdę.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapouler pouler
alwaysleave

Stanisław Misakowski “Dramat”

Ludzie
którzy mnie otaczają
są mi obcy

ludzie
którzy do mnie mówią
są niemi

ludzie
którzy mnie dotykają
nie są ludźmi

rozgrywa się dramat
mojej obecności
w tłumie

October 21 2017

alwaysleave
i nie wiesz jak tu jest bez Ciebie
i nigdy nie uwierzę, że tak musiało być,
i nie wiesz jak ciężko się oddycha,
jak bardzo się potykam
i modlę, by nie upaść tak, jak Ty..
— Marta Bijan

October 17 2017

alwaysleave
alwaysleave
Uważaj, żeby pewnego dnia nie poczuć za mocno. Uważaj, żeby pewnego dnia znów nie stracić za wiele.
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala viaboli boli
alwaysleave
2297 42e5
alwaysleave
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
alwaysleave
alwaysleave
4084 7c1f 500
alwaysleave
7599 56fb
4760 5799 500
Reposted fromdivi divi viaemotionalanorexic emotionalanorexic
alwaysleave
Znalazłem ją
na brzegu
psychicznych
załamań.
Siedziała
dyskretnie,
jakby chciała
wykrzyczeć mi
swoją ciszę.
Niema
zmęczona
i samotna.
Do dziś
nie potrafię
uwierzyć,
że była to
moja dusza
— ...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl